جوانان -کار آفرینی -توسعه ملی -1

نقش خانواده در کارآفرینی

مطالعات مربوط به گذشته کارآفرینان موفق نشان می دهد که آنها در خانواده هایی که ارزش های خاصی برای استقلال و اتکا به خود قائل هستند تربیت می یابند.

اشاره:

امروزه در اکثر جوامع پرجمعیت بشری کارآفرینی و استفاده از طرح و ایده افراد برای ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان برای کاهش آمار بیکاری در کشور ما است.

در کشور ما هم طرح ایده و ارائه راه حل های مختلف برای ایجاد اشتغال و کارآفرین در کشور همواره مورد توجه و دقت مسئولین بوده است، با وجود این که برای کارآفرین همواره مشکلاتی راه جوانان وجود دارد، اما گاهی اوقات هم می شود با شناسایی نیازها و استفاده درست از ساده ترین افکار، ایده هایی را مطرح کرد که به نوعی جذاب هم هستند.

شبکه خبر دانشجو هم به عنوان رسانه ای که همواره با موضوعات جوانان، دانشجویان و اقشار آسیب پذیر جامعه در ارتباط است سلسله گزارشاتی با موضوع جوانان- کارآفرین و توسعه ملی ارائه می دهد و امید این را دارد که این گزارشات از طرفی راهگشای دولتمردان برای مقابله با معضل بیکاری در کشور و از سوی دیگر در جهت آشنایی هر چه بیشتر جوانان با کارآفرین باشد.

 نقش خانواده در کارآفرین:

مطالعات مربوط به گذشته کارآفرینان موفق نشان می دهد که آنها در خانواده هایی که ارزش های خاصی برای استقلال و اتکا به خود قائل هستند تربیت می یابند.

بیشتر کارآفرینان در کودکی یاد گرفته اند که خودشان لباس بپوشند، از خیابان بگذرند و ... در صورت تنبلی و تقاضاهای بیجا، پاداش دریافت نکرده و در مواردی که از خود استقلال، ابتکار و پشتکار نشان می دهند تشویق شده و به خاطر آن جایزه بگیرند.

فرزاد حیدری، مدیر کل آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی درباره نقش خانواده در کارآفرین معتقد است چنانچه خانواده ها از دوران نوجوانی فرزندان خود را به سمت حرفه آموزی و کسب مهارت در زمینه های مختلف علاقه مند کنند این کار در کشف استعدادها و مهارت های فرزندان نقش به سزایی دارد.

مدیر کل آموزش موسسه کار و تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به این مطلب که امروزه موضوع دانشگاه رفتن فرزندان به دغدغه اصلی خانواده ها تبدیل شده است، می گویند: تجربه نشان داده است افرادی که به سمت مهارت های فنی و اشتغال هایی که با صنعت در ارتباط است رفته اند در زندگی موفق تر و برای یافتن شغل مناسب فرصت های بیشتری و بهتری در پیش روی خود دارند.

 خانواده کارآفرین:

حیدری در ادامه با اشاره به این مطلب که مبحث کارآفرینی در خانواده ها باید نهادینه شود، می افزاید: برگزاری همایش های کارآفرینی با موضوع خانواده و کارآفرینی می تواند نقش به سزایی در پیشبرد این اهداف داشته باشد.

 تجربیات دوران کودکی:

با توجه به نظرات کارشناسان، پنج سال اول زندگی بیشترین تاثیر را در زندگی افراد دارد این دوران زمانی است که جو اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و روانی اطراف کودک اثر همیشگی به شخصیت او می گذارد.

در این دوران اعمال خانه و خانواده بیشترین تاثیر را در شکل گیری فضای آینده افراد را دارد.

ادامه دارد ...

علی البرزی

/ 0 نظر / 31 بازدید