جوانان، کارآفرینی، توسعه ملی - 2

فناوری اطلاعات و کارآفرینی
 

بنا بر آخرین تحقیقات صورت گرفته تحولات روزافزون عصر حاضر، عمر دانش را کوتاه و کوتاه تر ساخته است؛ به طوری که پیش بینی می شود حجم دانش بشری تا سال 2020 هر 73 روز دو برابر شود...

گزارش :علی البرزی"شبکه خبری snn

اشاره:

تغییر و تحولات سریع دانش بشری در قرون اخیر باعث ایجاد دغدغه های فکری بنیادی شده است؛ چرا که به دلیل بروز تغییرات شگرف در عرصه زندگی، دانشی که قبلاً آموخته شده پس از مدتی اعتبار خود را از دست می دهد و دیگر کاربردی ندارد.

بنابر آخرین تحقیقات صورت گرفته تحولات روزافزون عصر حاضر، عمر دانش را کوتاه و کوتاه تر ساخته است؛ به طوری که پیش بینی می شود حجم دانش بشری تا سال 2020 هر 73 روز دو برابر شود، بنابراین در چنین شرایطی نیاز به دانش اندوزی در هر سنی اجتناب ناپذیر است و فراگیری مادام العمر نیز میسر نمی شود مگر با استفاده از فناوری اطلاعات و یادیگری الکترونیکی.

یکی دیگر از بسترهایی که در جامعه بشدت نیازمند فناوری اطلاعات می باشد مقوله کارآفرینی و اشتغال در جامعه است.

تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می تازد و در جوامع و فرهنگ ها دگرگونی ایجاد می کند، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است.

کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا کرده و با شیوه های خاص خود آن را ایجاد می کنند.

حتی بروز عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است؛ اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است.

در این گزارش نگاهی خواهیم داشت به نقش فناوری اطلاعات در توسعه کارآفرینی در کشور.

فناوری اطلاعات و کارآفرینی:

امروزه کارآفرینی بشدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد.

شاید اغراق نباشد اگر کارآفرینی مدرن را بدون فناوری اطلاعات امری غیرممکن بدانیم، از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است؛ فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و توسعه فناوری ها می شود.

تحولات جهانی نشان می دهد که فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین زمینه فعالیت کشور ما در قرن اخیر است. کشورهای در حال توسعه هم بسرعت به سمت دستیابی به فناوری اطلاعات و استفاده از آن حرکت می کنند.

دکتر مینا مهرنوش، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره نقش فناوری اطلاعات در کارآفرینی معتقد است که توسعه فناوری ITمی تواند برای تسهیل کسب و کار و فرآیند گردش اطلاعات در کشور کمک بسزایی داشته باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به این مطلب که نوآوری در کارآفرینی حرف اول را می زند، می گوید: استفاده از فناوری اطلاعات نوآوری را فراهم می آورد که این جز با به کارگیری این فناوری از طرف افراد کارآفرین میسر نمی شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه می افزاید: برگزاری جشنواره های کارآفرین الکترونیک و همایش های فناوری اطلاعات در دانشگاه ها می تواند به بهبود روند این کار کمک کند.

دکتر مهرنوش تصریح کرد: براساس یک تحقیق به عمل آمده در موسسه مطالعات پژوهشی دانشگاه تهران درباره بلوغ تجارت الکترونیک در ایران بحث استفاده از فناوری اطلاعات در کارآفرین در ایران هنوز در سطح پایینی قرار دارد.

وی می گوید: تجارت الکترونیکی یکی از نمودها و کاربردهای ویژه فناوری اطلاعات است و هم اکنون حجم وسیعی از تعاملات بازرگانی در کشورهای پیشرفته به شیوه الکترونیکی صورت می پذیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان می کند: نقش دولت در توسعه فناوری اطلاعات در کارآفرینی، علاوه بر ایجاد بسترهای مناسب سخت افزاری، نرم افزاری، و حمایتی می تواند در شناسایی آموزش و هدایت فعالیت های کارآفرینانه کمک و راهنمای افراد باشد./انتهای پیام/

 

/ 0 نظر / 8 بازدید