نگاهى به مشکلات به وجود آمده در کلینیک هاى ترک اعتیاد

به نام درمان، به کام کلاهبرداران

علی البرزی روزنامه جوان ٧/۵/١٣٨٨

با هزاران امید و آرزو و براى رهایى از بلاى خانمان سوز اعتیاد به یکى از صدها مرکز ترک اعتیاد در تهران مراجعه مى کند. در ابتداى ورود با برگه فیش بانکى مواجه مى شود که بر روى آن نوشته شده است: هزینه اولیه درمان شما ۲۰۰ هزار تومان!
در شرایط خوبى قرار ندارد و براى رهایى از اعتیاد به هر کارى تن مى دهد. با فروش طلا و جواهرات همسر و دختر کوچکش مى تواند به سختى ۲۰۰ هزار تومان را براى ارائه به کلینیک فراهم کند.فیش پرداخت را به متصدى کلینیک مى دهد و با این جمله مواجه مى شود: یک هفته بعد براى شروع درمان مراجعه کنید؟!بعد از گذشت یک هفته وقتى براى شروع درمان  مراجعه مى کند با در هاى پلمب شده توسط نیروى انتظامى و اطلاعیه اى بر روى در روبه رو مى شود:«این مکان به علت فعالیت هاى غیرقانونى تعطیل شده است» این جمله همانند پتکى تمامى آمال و آرزوهایش را بر سرش خراب مى کند. حال خوبى ندارد و پریشان خاطر نمى داند براى بازپس گیرى ۲۰۰ هزار تومانى که از طریق فروش طلا و جواهرات دختر کوچکش فراهم شده است در این شهر به کجا مراجعه کند.آیا نیروى انتظامى مى تواند پول او را بازگرداند؟ آیا متخلفان به سزاى عمل خویش مى رسند؟ و هزاران هزار سؤال بى جواب که در یک لحظه از ذهنش عبور مى کند؟در چند هفته گذشته موضوع کلینیک هاى ترک اعتیاد و کمپ هاى خصوصى براى درمان معتادان نقل محافل و رسانه هاى مختلفى بوده است. این موضوع تا جایى پیش رفته است که مسؤولان ستاد مبارزه و سازمان بهزیستى را به واکنش در مورد این کلینیک ها وا داشته است.بهزیستى، ستادمبارزه با مواد مخدر را مسؤول رسیدگى و نظارت بر این کلینیک ها مى داند و ستاد مبارزه هم سازمان بهزیستى و وزارت بهداشت را مسؤول نظارت بر عملکرد این مراکز مى داند.

اعتیاد


نظارت بر مراکز خودى
دکتر فقیه، رئیس سازمان بهزیستى کشور مى گوید: این سازمان فقط به مراکزى که از طریق بهزیستى مجوز دریافت کرده اند نظارت مى کند و براى اطمینان بیشتر، این نظارت را در سال ۸۸ تشدید خواهد کرد.
رئیس سازمان بهزیستى در ادامه با بیان این مطلب که نظارت بر کمپ ها و کلینیک هاى غیرمجاز و خصوصى وظیفه سازمان بهزیستى نیست، مى گوید: نیروى انتظامى و شهردارى باید در این زمینه اقدامات اساسى را انجام دهند.فقیه در ادامه با اشاره به این مطلب که از ابتداى سال جارى ۶۰ مرکز ترک اعتیاد از طریق سازمان بهزیستى مجوز دریافت کرده اند، گفت: داشتن شرایط لازم از جمله سلامت مکانى، مکان مناسب و کادرى مجرب از ضروریات یک کلینیک براى اخذ مجوز است که در غیر این صورت سازمان بهزیستى به هیچ مرکز درمانى مجوز نخواهد داد.
وى در ادامه گفت: در سال گذشته تعدادى از مراکز ترک اعتیاد که به علت رعایت نکردن استانداردها، مشکلاتى را به وجود آورده بودند، تعطیل ومجوز آنها لغو شده است.


کمپ ترک اعتیاد، یک نیاز ضرورى
دکتر آذرخش مکرى، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى و مدیر گروه بالینى مرکز مطالعات اعتیاد با بیان این مطلب که وجود کمپ هاى ترک اعتیاد در کشور ضرورى است، مى گوید: بیمارستان ها و مراکز درمانى نمى توانند پاسخگوى نیازهاى اساسى یک فرد معتاد براى درمان باشند.
دکتر مکرى در ادامه با اشاره به این مطلب که هم اکنون در مورد فعالیت  کمپ ها یک ابهام جدى در بین مسؤولان وجود دارد، مى گوید: در کمپ هاى خارج از کشور و کشورهاى پیشرفته مداخله پزشک صورت نمى گیرد و کمپ ها به صورت یک مکان اقامت براى درمان و خودباورى معتادان استفاده مى شود. مدیر گروه بالینى مرکز ملى مطالعات اعتیاد در ادامه گفت: هزینه  بالاى بیمارستان ها و امکانات کم براى تعداد زیادى از معتادان پاسخگوى نیازهاى این افراد نیست و براى این افراد باید اقامتگاه هاى موقتى با نظارت پزشک تاسیس شود.


عدم وجود قانون مشخص
مکرى، عضو هیات علمى دانشگاه علوم پزشکى در ادامه با بیان این مطلب که عدم وجود قانون مشخص در کشور در رابطه با کمپ ها و کلینیک هاى ترک اعتیاد عامل اصلى به وجود آمدن مشکلات اخیر است، مى افزاید: در حال حاضر آیین نامه تاسیس این مراکز اقامتى و کمپ ها در دفتر مواد مخدر وزارت بهداشت در حال بررسى است که تصویب این آیین نامه مى تواند نقش بسزایى در سازماندهى این مراکز داشته باشد.
مکرى در ادامه گفت: چنانچه در آیین نامه، وظیفه این مراکز را بازپرورى قرار دهند سازمان بهزیستى مسؤولیت نظارت بر این کمپ ها را بر عهده دارد و چنانچه درمان مورد نظر باشد وزارت بهداشت وظیفه نظارت بر این مراکز را بر عهده دارد.

اعتیاد


فراموش نکنیم
فراموش نکنیم که براى رسیدن به جامعه اى بدون اعتیاد و معتاد نیازمند حمایت هاى جدى و اساسى از افرادى هستیم که در دام این بلاى خانمان سوز گرفتار شده اند و در این بین ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک سازمان و نهادى که به صورت مستقیم با این موضوع سروکار دارد مى تواند نقش بسزایى ایفا کند. این ستاد مى تواند با برنامه ریزى، نظارت و پافشارى در جهت تصویب هر چه سریع تر آیین نامه اجرایى این مراکز گام هاى مؤثرى بردارد./پایان مطلب
 

/ 0 نظر / 36 بازدید