کسب رتبه

تقدیر از خبرنگار«جوان» درسومین جشنواره خبرنگاران وزارت علوم

سومین دوره جشنواره تقدیر از خبرنگاران و روابط عمومی های برتر وزارت علوم با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد. در این دوره از جشنواره خبرنگار«جوان»، موفق به کسب رتبه دوم در بخش تحلیل و تفسیر خبر شد.

«علی البرزی»، خبرنگارگروه اجتماعی روزنامه «جوان» در این جشنواره به خاطر انتشار یادداشتی با عنوان «دانشجو و امنیت اجتماعی»حائز رتبه دوم در بخش تحلیل و تفسیر خبر شد و از سوی کامران دانشجو وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرار گرفت.

گفتنی است سومین جشنواره خبرنگاران برتر حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تقدیر از روابط عمومی های برتر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، فناوری، سازمانهای تابعه روز سه شنبه ۱۵ شهریورماه با حضور کامران دانشجو وزیر علوم در دانشگاه تربیت مدرس با معرفی خبرنگاران برگزیده به کار خود پایان داد. 

کسب رتبه+علی البرزی+خبرنگار برتر+جشنواره وزارت علوم

/ 2 نظر / 54 بازدید
احمد

حاج علی تبریک به امید موفقیت های بعدی