پست های ارسال شده در فروردین سال 1390

گزارش«جوان» از تازه‌‌ترین سناریوها برای ترویج شبکه‌های منحرف عقیدتی

به گفته سروری، مجلس طی فراخوانی از تمامی سازمان‌های مسئول و مرتبط با فعالیت‌های فرقه‌های انحرافی خواسته است تا ضمن ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 29 بازدید