پست های ارسال شده در مهر سال 1389

تلخ نگاری یک جنایت (3) گفت وگوی «پنجره» با علی کامرانی پدر یکی از قربانیان:

ماجرای کهریزک حقایق پنهانی دارد علی البرزی آقای کامرانی! شما به‎عنوان پدر یکی از شهدای حادثه کهریزک، روند رسیدگی به پرونده در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 32 بازدید