اجراهای رادیویی/

جوانانی«تن پرور»در سال جهاد اقتصادی! 

تا به امروز هر چه صحبت کردیم و اظهار نظر داشتیم ، درباره نقش سازمان ها و دستگاه های اجرایی در سال جهاد اقتصادی بود. اما به نظر می رسد در این بین از نقش جوانان و استفاده از پتانسیل فعال این قشر از جامعه در راه جهاد اقتصادی غافل شده ایم.

موضوعی که دکتر سیما فردوسی کارشناس اجتماعی و روانشناس بالینی به آن تاکید دارد و نسبت به تن پروری جوانان و غفلت از این پتانسیل فعال هشدار می دهد. به باور این روانشناس فرهنگ خرج کردن و جمع کردن پول را به جوانان یاد نداده ایم.؟!


*گفت و گوی من با دکتر فردوسی را از فایل زیر بشنوید.
علی البرزی/ جنگ عصرگاهی رادیو 

 http://www.4shared.com/audio/AkDgiojw/1_online.html

/ 0 نظر / 69 بازدید