خبرنگار و گزارشگر اجتماعی

یادداشت ها ،گزارش ها ،عکس ها و مقالات درج شده در نشریات و خبرگزاری ها

جایگاه اخبار اجتماعى در مطبوعات
نویسنده : علی البرزی - ساعت ٧:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
 

صفحات اجتماعی در حال حاضر

علی البرزی ،روزنامه جوان ۵/۵/١٣٨٨

در حال حاضر تعداد زیادى روزنامه در شمارگان مختلف هر روز به روى کیوسک هاى مطبوعاتى قرار مى گیرند که هر کدام از این روزنامه ها صفحات اجتماعى مختلفى دارند، به صورت اختصار به ویژگى هاى برخى از صفحات اجتماعى روزنامه ها مى پردازیم:

روزنامه اعتماد: روزانه دو صفحه اجتماعى خبرى و گزارشى دارد که در صفحه خبرى اخبار روز و گزارشات خبرى درج مى شود و در صفحه گزارش، گزارشات روز از موضوعات اجتماعى و دغدغه هاى مردم چاپ مى شود. روزنامه اعتماد یک روزنامه منتقد دولت است.
روزنامه ایران: روزنامه ایران در دو نوبت صبح و عصر چاپ مى شود که رویکرد «ایران عصر» بیشتر اجتماع محور است.
این روزنامه در نوبت صبح دو صفحه اجتماعى خبرى و گزارشى را براى علاقه مندان به چاپ مى رساند.
اما در روزنامه ایران عصر به علت رویکرد اجتماع محور صفحات بیشترى به موضوعات اجتماعى، شهرى، خانواده و زنان اختصاص یافته و صفحه اجتماعى ایران عصر داراى خبرنگاران، دبیر و بخش فنى مجزایى از ایران چاپ صبح است.

روزنامه


روزنامه جوان: روزنامه جوان که به تازگى با الگوى جدید و صفحات بیشتر در اختیار مخاطبان قرار مى گیرد داراى صفحات اجتماعى مختلفى با موضوع زندگى، جوانى، آموزش و پرورش،  شهرى ، دانشگاه، حوزه، سلامت و دانش و فناورى است که روزانه به ارائه اخبار، گزارشات خبرى و یادداشت در این صفحات مى پردازد.
تعداد دفعات چاپ یک صفحه اجتماعى در روزنامه جوان از ویژگى هاى این روزنامه است، چرا که صفحه زندگى دو مرتبه، جوانى دو مرتبه، سلامت و دانش و فناورى هم دو مرتبه در هفته چاپ مى شوند.
روزنامه کیهان: .90 درصد اخبار اجتماعى روزنامه کیهان را حوادث تشکیل مى  دهد که این مطالب در صفحه ۱۵ به چاپ مى رسد.روزنامه کیهان علاوه بر صفحات خبرى صفحات ویژه خانواده، زنان و علم و فناورى را هم براى علاقه مندان به چاپ مى رساند.
روزنامه همشهرى:روزنامه همشهرى که حجم و تیراژ آگهى هاى آن زبانزد در بین روزنامه هاى دیگر است رویکردى اجتماع محور دارد.این روزنامه که بیشتر اخبار و گزارشات خود را به موضوعات شهرى و شهردارى ها اختصاص مى دهد، داراى ویژه نامه هاى مختلفى است که هر کدام به یکى از موضوعات اجتماعى مى پردازد.
تعداد زیاد این ویژه نامه ها و دفعات چاپ آنها روزنامه همشهرى را از روزنامه هاى دیگر متمایز کرده است. همشهرى مسافر، همشهرى خانواده، ویژه نامه هاى زندگى و دوچرخه هر کدام به نوعى به مسائل روز و موضوعات اجتماعى مى پردازند. روزنامه همشهرى در صفحه سه، اخبار شهرى و در صفحات میانى اخبار اجتماعى را پوشش مى دهد.
روزنامه اعتماد ملى:اعتماد ملى روزنامه اى متعلق به حزبى با این اسم و منتقد دولت است.این روزنامه به علت رویکرد انتقادى موضوعات اجتماعى را هم با دیدى انتقادى پیگیرى مى کند.اخبار، گزارشات و یادداشت هاى اجتماعى هر روز در سه صفحه شش ، هفت و ۱۲ درج مى شود. صفحات ثابت اجتماعى و تحلیل هاى روزانه از ویژگى هاى این روزنامه است.
روزنامه اطلاعات: اطلاعات یک روزنامه قدیمى با بیش از ۸۰ سال سابقه در عرصه مطبوعات است. اطلاعات به لحاظ سابقه دیرینه در این عرصه از مخاطبان ویژه خود برخوردار است.این روزنامه به عنوان تنها روزنامه عصر کشور بیشتر به اخبار روز و آخرین خبرها تا ساعت ۱۲ هر روز مى پردازد. اطلاعات، صفحه ویژه اى به نام اجتماعى ندارد و در صفحه حوادث این روزنامه منتخبى از اخبار روز درج مى شود.
گزارشات اجتماعى در این روزنامه هم در صفحه گزارش به چاپ مى رسد. روزنامه اطلاعات بیشتر جنبه خبرى و اطلاع رسانى دارد و کمتر پیش مى آید که به تحلیل و یا گزارش اجتماعى بپردازد.
روزنامه جمهورى اسلامى:روزنامه اى که همزمان با پیروزى انقلاب اسلامى بر روى کیوسک هاى مطبوعاتى قرار گرفت. جمهورى اسلامى هم رویکردى خبرى و سیاسى دارد. این روزنامه درهفته سه روز صفحه اى ویژه اجتماعى دارد که در آن به گزارشات اجتماعى مى پردازد، اما در بقیه روزهاى هفته اخبار اجتماعى در صفحات مختلف این روزنامه درج مى شود.
روزنامه رسالت:رسالت هر روز یک صفحه اجتماعى ثابت دارد که بیشتر حجم آن را خبرها و گزارشات خبرى دربر مى گیرد.این روزنامه در صفحات دو و ۲۲ به موضوعات اجتماعى به صورت خبرى و گزارش مى پردازد.علاوه بر این صفحات ویژه زنان و خانواده به تازگى در این روزنامه قرار گرفته است که هم اکنون به صورت مستقل و جدا از سرویس اجتماعى اداره و منتشر مى شود./پایان مطلب